Javno nadmetanje za opremanje proizvodno - poslovnog pogona
Zagreb, 9.10.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

Naziv, adresa I kontakt Naru─Źitelja:
Naru─Źitelj: NEBO modna ku─ça d.o.o.
Adresa: Rudolfa Kolaka 12, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 4811 355
Telefaks: + 385 1 4920 239
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Informacije o predmetu nabave:

Broj nabave: KK.03.2.1.05.0138-5/2017
Predmet nabave je nabava roba u okviru provedbe projekta ÔÇ×Rekonstrukcija I opremanje proizvodno ÔÇô poslovnog pogona NEBOÔÇť (br. KK.03.2.1.05.0138), koji se provodi u okviru Javnog poziva ÔÇ×Kompetentnost i razvoj MSPÔÇť (ref.br.KK.03.2.1.05.). Predmet nabave je podijeljen u sljede─çe grupe:
Grupa 3: Transportna oprema
Grupa 4: Oprema za tehni─Źku za┼ítitu
Predmet nabave je podijeljen na grupe.
Vrsta javnog nadmetanja: javno nadmetanje u jednoj fazi.

Rok za dostavu ponuda:

31.10.2018. u 12,00 sati.

Jezik na kojem ponuda mora biti dostavljena:

Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku I latini─Źnom pismu. Dijelovi ponude na drugim jezicima, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik I prilo┼żeni u ponudi.

Elektroni─Źka adresa za tra┼żenje dodatnih informacija:

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Komunikacija I svaka druga razmjena informacija izme─Ĺu naru─Źitelja I gospodarskih subjekata obavljat ─çe se u pisanom obliku elektroni─Źki.
Mjesto na kojem je dostupna dodatna dokumentacija:
Sva dokumentacija je raspolo┼żiva na web stranicihttp://www.nebo.hr/

Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem javnog poziva ÔÇ×Kompetentnost I razvoj MSPÔÇť, broj Ugovora KK.03.2.1.05.0138.

Sadr┼żaj Dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o nabavi
  1. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
  2. PRILOG I - PONUDBENI LIST
  3. PRILOG II - IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJU─îENJA
  4. PRILOG III - IZJAVA O TEHNI─îKOJ I STRU─îNOJ SPOSOBNOSTI
  5. PRILOG IV - IZJAVA O FINANCIJSKOJ SPOSOBNOSTI
  6. PRILOG V ÔÇô IZJAVA O PRIHVA─ćANJU ODREDBI IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
  7. PRILOG VI ÔÇô TEHNOLO┼áKI OPIS PREDMETA NABAVE
  8. PRILOG VII ÔÇô TRO┼áKOVNIK
  9. Tro┼íkovnik_GRUPA3_Dodatak Prilogu VII ÔÇô grupa 3.
  10. Tro┼íkovnik_GRUPA4_Dodatak Prilogu VII ÔÇô grupa 4.

Odluke