Javno nadmetanje za opremanje proizvodno - poslovnog pogona
6.11.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

Naziv, adresa i kontakt NaruÄŤitelja:
Naručitelj: NEBO modna kuća d.o.o.
Adresa: Rudolfa Kolaka 12, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 4811 355
Telefaks: + 385 1 4920 239
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Informacije o predmetu nabave:

Broj nabave: KK.03.2.1.05.0138-6/2017
Predmet nabave je nabava roba u okviru provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje proizvodno – poslovnog pogona NEBO“ (br. KK.03.2.1.05.0138), koji se provodi u okviru Javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ (ref.br.KK.03.2.1.05.). Predmet nabave je Grupa 3: Transportna oprema
Vrsta javnog nadmetanja: javno nadmetanje u jednoj fazi.

Rok za dostavu ponuda:

26.11.2018. u 12,00 sati.

Jezik na kojem ponuda mora biti dostavljena:

Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiniÄŤnom pismu. Dijelovi ponude na drugim jezicima, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i priloĹľeni u ponudi.

ElektroniÄŤka adresa za traĹľenje dodatnih informacija:

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku elektronički.

Mjesto na kojem je dostupna dodatna dokumentacija:

Sva dokumentacija je raspoloĹľiva na web stranici http://www.nebo.hr/

Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“, broj Ugovora KK.03.2.1.05.0138.

SadrĹľaj Dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o nabavi
1. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
2. PRILOG I - PONUDBENI LIST
3. PRILOG II - IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUÄŚENJA
4. PRILOG III - IZJAVA O FINANCIJSKOJ SPOSOBNOSTI
5. PRILOG IV – IZJAVA O PRIHVAĆANJU ODREDBI IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
7. PRILOG V – TEHNOLOŠKI OPIS PREDMETA NABAVE
8. PRILOG VI – TROŠKOVNIK