Obavijest o nabavi


Zagreb, 17.5.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

Naziv, adresa i kontakt Naručitelja:

Naručitelj: NEBO modna kuća d.o.o.
Adresa: Rudolfa Kolaka 12, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 4811 355
Telefaks: + 385 1 4920 239
E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

Informacije o predmetu nabave:

Broj nabave: KK.03.2.1.05.0138-2/2017
Predmet nabave je nabava roba u okviru provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje proizvodno – poslovnog pogona NEBO“ (br. KK.03.2.1.05.0138), koji se provodi u okviru Javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ (ref.br.KK.03.2.1.05.). Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe:
Grupa 1: Proizvodni strojevi
Grupa 2: Krojačka pomagala
Grupa 3: Transportna oprema
Grupa 4: Oprema za tehničku zaštitu
Grupa 5: IKT oprema
Grupa 6: Fotooprema
Predmet nabave je podijeljen na grupe.
Vrsta javnog nadmetanja: javno nadmetanje u jednoj fazi.

Rok za dostavu ponuda:

15.6.2018. u 12,00 sati.

Jezik na kojem ponuda mora biti dostavljena:

Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dijelovi ponude na drugim jezicima, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i priloženi u ponudi.

Elektronička adresa za traženje dodatnih informacija:

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku elektronički.

Mjesto na kojem je dostupna dodatna dokumentacija:

Sva dokumentacija je raspoloživa na web stranici http://www.nebo.hr/

Kriterij odabira najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“, broj Ugovora KK.03.2.1.05.0138.
IZMJENA//Dana 23. svibnja 2018. objavljena je II verzija dokumenta Prilog VI_Tehnološki opis predmeta nabave u kojem je izmijenjen opis stavki 1.109. i 1.110. (unutar Grupe 1: Proizvodni strojevi), zbog greške koja se potkrala u prethodnoj verziji, u kojoj je opis stavke 1.109. bio pod stavkom 1.110. Nova verzija Priloga VI (Prilog_VI_Tehnološki_opis_predmeta_nabave-23052018) na snazi je od dana objave.

Sadržaj Dokumentacije za nadmetanje

Obavijest o nabavi
1. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
2. PRILOG I - PONUDBENI LIST
3. PRILOG II - IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA
4. PRILOG III - IZJAVA O TEHNIČKOJ I STRUČNOJ SPOSOBNOSTI
5. PRILOG IV - IZJAVA O FINANCIJSKOJ SPOSOBNOSTI
6. PRILOG V – IZJAVA O PRIHVAĆANJU ODREDBI IZ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
7. PRILOG VI – TEHNOLOŠKI OPIS PREDMETA NABAVE
8. PRILOG VII – TROŠKOVNIK
9. Dodatak Prilogu VII – grupa 1.
10. Dodatak Prilogu VII – grupa 2.
11. Dodatak Prilogu VII – grupa 3.
12. Dodatak Prilogu VII – grupa 4.
13. Dodatak Prilogu VII – grupa 5.